Iorga

Prezentarea obiectivelor cu înalt potenţial turistic din Sectorul 1 Bucureşti promovate în cadrul Proiectului OAMENI DE PIATRA, către elevii Școlii Generale nr. 7 din Sectorul 1 BucureștiÎn deplină corespondenţă cu principiul sustenabilităţii, potrivit căruia, “proiectul trebuie să demonstreze capacitatea de a se susţine în timp şi după acordarea finanţării”, în data de 27.09.2014, echipa de sustenabilitate a proiectului a organizat o prezentare a Proiectului OAMENI DE PIATRA, la care au participat elevii Scolii Generale nr. 7 din Sectorul 1 București.În deschidere, a fost prezentat elevilor contextul general în care Primăria Sectorului 1 a elaborat Proiectul OAMENI DE PIATRA.S-a avut in vedere in principal, realitatea că, autoritatile reprezentative ale tuturor colectivitatilor locale din lumea intreaga sunt preocupate de promovarea imaginii oraselor lor. Este si cazul Romaniei, prin Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila aprobata prin HG 1460/2008 dar si prin Legea nr. 215/2001 a administratiei locale, unde sunt prevazute obligatii pentru autoritatile locale de a adopta acele masuri necesare pentru promovarea potentialului turistic si cresterea atractivității orașelor lor. În acest cadru legislativ Primaria Sectorului 1 a demarat procedura de accesare a unor fonduri structurale prin Programul Operational Regional 2007-2013, in vederea implementarii Proiectului OAMENI DE PIATRA al carui obiectiv rezidă in promovarea turistică a 7 (șapte) obiective culturale cu înalt potenţial turistic din Sectorul 1 Bucureşti, respectiv: “Statuia lui Barbu Stefănescu Delavrancea”, “Statuia monseniorului Vladimir Ghika”, “Bustul lui Nicolae Iorga”, “Statuia lui Alexandru Lahovary”, “Statuia lui Iuliu Maniu”, “Statuia lui I.C. Brătianu”, “Statuia Generalului Charles de Gaulle”.În continuare, au fost prezentate elevilor etapele implementării propriu zise a Proiectului Oameni de Piatră, precum si activitatile specifice acestuia: realizarea portalului web www.oamenidepiatra.ro; realizarea și distribuirea materialelor de promovare (albume, pliante, fluturași, broșuri,, hărți, cărți poștale, afișe, filme documentare pe dvd-uri etc.); inserții publicitare în presă; difuzarea de spoturi media de promovare pe canalele tv cu acoperire nationala; organizarea unor evenimente cultural artistice în parcurile Herăstrău și Kiseleff din Sectorul 1.La finalul intalnirii, elevii Școlii Generale nr. 7 din Sectorul 1 București au vizionat filmul de prezentare a obiectivelor “Statuia lui Barbu Stefănescu Delavrancea”, “Statuia monseniorului Vladimir Ghika”, “Bustul lui Nicolae Iorga”, “Statuia lui Alexandru Lahovary”, “Statuia lui Iuliu Maniu”, “Statuia lui I.C. Brătianu”, “Statuia Generalului Charles de Gaulle”, elemente de patrimoniu cultural cu înalt potenţial turistic din Sectorul 1 Bucureşti.