Media

 
 
     
 
Bratianu
Închiderea perioadei de sustenabilitate pentru proiectele cu finanțare europeană

Primăria Sectorului 1 a marcat luni, 18 decembrie, printr-o conferință de presă comună, închiderea perioadei de sustenabilitate pentru proiectele cu finanțare europeană ”Green Culture”, “Oameni de piatră” și „Bucureștiul te vrea în teneși”.

Cele trei proiecte amintite au avut ca obiectiv creșterea gradului de vizibilitate pentru o serie de elemente de patrimoniu cultural aflate pe teritoriul acestei zone administrative, după cum urmează: ”Green Culture” (Observatorul astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, Muzeul de arheologie “Vasile Pârvan”, „Colegiul Național Sf. Sava” - cea mai veche școală românească - și „Pasajul Victoria”), „Oameni de piatră” - promovează câteva monumente ce evocă personalități remarcabile (statuile lui Alexandru Lahovary, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Vladimir Ghica, Nicolae Iorga, Iuliu Maniu, I.C.Brătianu și Generalul Charles De Gaulle) și ”Bucureștiul te vrea în teneși” (Parcul Herăstru, Aleea Cariatidelor și Muzeul Satului).

Prezentă la eveniment, Daniela Popa, Viceprimarul Sectorului 1, a subliniat valoarea istorică și artistică a obiectivelor promovate, iar managerii de proiect au punctat eforturile echipelor implicate, activitățile desfășurate și obiectivele îndeplinite.

Principiul sustenabilității se referă la faptul că proiectele trebuie să demonstreze capacitatea lor de a se susține în timp și după acordarea finanțării; administrația locală din Banu Manta Nr. 9 a asigurat resursele financiare și instituționale necesare promovării obiectivelor turistice din proiecte prin realizarea de materiale informative.

Data publicării: 18.12.2017
Sursa:  Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică al
Sectorului 1 al Municipiului BucureştiContinuăm activitățile Proiectului Oameni de Piatră

Primăria Sectorului 1 va continua și în anul 2014 activitățile legate de sustenabilitatea Proiectului Oameni de Piatră care s-a bucurat in perioada implementarii, de finantare europeana prin Programul Operational Regional REGIO. Acest proiect face parte dintr-o serie de cinci proiecte prin care administrația locală și-a propus revigorarea turismului cultural din Capitală: ”Green Culture”, ”Bucureștiul te vrea în teneși”, „Oameni și Locuri” și “Orașul Vrăjit”.

Proiectul Oameni de Piatră s-a derulat pe o perioadă de 14 luni, începând cu data de 10 noiembrie 2011 până în 9 ianuarie 2013. Sustenabilitatea proiectului se desfășoară pe o perioadă de 5 ani, din 2013 până în 2018. În perioada de sustenabilitate vor fi reluate pe scurt activitățile din perioada de implementare, însă de data aceasta cu finanțare de la bugetul local al Primăriei Sectorului 1 și nu de la Uniunea Europeană.

Ce înseamnă sustenabilitate?

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din Contractul de finanţare a Proiectului de promovare turistică „Oameni de Piatra”, raportate la Secțiunea 2.12 din Cererea de finanțare şi în deplină corespondenţă cu Principiul sustenabilităţii, potrivit căruia, “Proiectul trebuie să demonstreze capacitatea de a se susţine în timp şi după acordarea finanţării”, instituţia noastră, beneficiar al contractului de finanţare mai sus menţionat, va asigura producerea, în continuare, a materialelor informative cu o realizare grafică deosebită și un conținut de calitate care vor fi distribuite către obiectivele promovate, precum și către centre de informare turistică, școli, licee și alte instituții relevante.

Obiectivul principal al Proiectului „Oameni de Piatră” rezidă în creşterea gradului de vizibilitate a unor statui şi monumente din Sectorul 1

Proiectul ”Oameni de Piatră” promovează 7 (şapte) monumente, obiective culturale cu înalt potenţial turistic in Sectorul 1 “Statuia lui Barbu Stefănescu Delavrancea”, “Statuia monseniorului Vladimir Ghika”, “Bustul lui Nicolae Iorga”, “Statuia lui Alexandru Lahovary”, “Statuia lui Iuliu Maniu”, “Statuia lui I.C. Brătianu”, “Statuia Generalului Charles de Gaulle”, care vor deveni prin această activitate puncte de atracție pe harta turistică a Europei.

În mod asemănator celorlalte proiecte de promovare turistică pe fonduri europene, Proiectul “ Oameni de Piatră” și-a propus să crească gradul de vizibilitate a obiectivelor culturale cu înalt potenţial turistic în Sectorul 1 mentionate şi să îmbunătăţească oferta turistică prin crearea unui nou traseu turistic care să le conţină pe acestea. Obiectivele culturale sunt declarate monumente istorice și fac parte din patrimoniul cultural național.

În Parcul Kiseleff turiştii îl pot admira pe prozatorul, dramaturgul, gazetarul, avocatul si oratorul Barbu Ştefănescu Delavrancea

Statuia lui Barbu Stefănescu Delavrancea (1858-1918) este amplasata pe partea stânga a Soselei Kiseleff foarte aproape de Rondul II. La fel ca Bustul lui Ovidiu, asezat vizavi, si acesta apartine tot lui Corneliu Medrea. A fost realizat în anul 1920, find daltuit în piatra de Albesti - Câmpulung.

Lansat în politica, ajunge în 1899 primar al Bucurestilor. La 12 mai 1912, ca o apreciere a întregii sale activitati de prozator si dramaturg, scriitorul este ales membru al Academiei Române, urmând sa rosteasca, peste un an, alocutiunea omagiala.

În sedinta festiva în fata plenului întrunit la 22 mai 1913, Delavrancea rosteste discursul „Din estetica poeziei populare”, care va avea un ecou deosebit în lumea literara. În presa timpului sunt reproduse ample fragmente, evidentiindu-se forta inedita a scriitorului de a argumenta întreaga complexitate a creatiei populare.

„Cărturarul” din scuarul din apropierea Bisericii Franceze

“Statuia Monseniorului Vladimir Ghika” (1873-1954). Cunoscuta si sub numele de „Carturarul”, nume care a salvat-o de la distrugere în timpul regimului comunist, statuia monseniorului Vladimir Ghika a fost realizata în anul 1938 de sculptorul Gheorghe Anghel în semn de recunostinţă pentru ajutorul primit de sculptor de la Monseniorul Ghika în timp ce studia la Paris. Titlu de „monsenior” este un termen derivat din limba franceză: „monseigneur”, dar îl regăsim şi în italiana: „monsignore”, dar şi în vechea limbă latină: „dominus”, ce înseamnă "domnul meu", un titlu care se dădea episcopilor, arhiepiscopilor și altor prelați ai bisericii catolice.

Statuia a fost expusa la Muzeul National de Arta din Bucuresti. Pentru a reprezenta mai bine spiritul monseniorului Ghika, Gheorghe Anghel a amplificat numai verticalele lucrarii, sugerând o grandoare spirituala, nu materiala, a celui înfatisat. Alungirea confera un aer halucinant figurii Monseniorului, accentuând atmosfera bizantina.

Prin stăruinţa preotului paroh al Bisericii Franceze ”Sacré Coeur”, Ioan Ciobanu, în anul 2004, statuia monseniorului Ghika a fost asezata în scuarul din apropierea Bisericii Franceze (construita în 1930 de Societatea Fiicelor Caritatii).

Fascinaţia dăltuirii în piatră a unor mari oameni ai neamului a dat naştere şi altor statui monumentale, obiective culturale, adevărate atracţii turistice în Sectorul 1

Bustul lui Nicolae Iorga (1871-1940) reprezinta creatia sculptorului Ion Irimescu, în anul 1976 şi poate fi admirat în curtea Institutului de Istorie “Nicolae Iorga” de pe Bulevardul Aviatorilor.

Statuia lui Alexandru Lahovary (1841-1897), marele om politic conservator, reprezinta opera din bronz a sculptorului Marius - Jean Antonin Mercié fiind amplasata în mijlocul Pietei Lahovary si inaugurata pe 17 iunie 1901.

Statuia marelui om politic ţărănist Iuliu Maniu (1873 - 1953), creatie a sculptorului Mircea Corneliu Spătaru, este amplasată, de la 1 decembrie 1998, în Piaţa Palatului, aproximativ în faţa balconului fostului Comitet Central al P.C.R.

Statuia lui I.C. Brătianu, marele om politic român a fost proiectată de către Petre Antonescu și executata în anul 1903 prin subscripție publică de către sculptorul Ernest Dubois. În anul 1992, statuia este readusă pe amplasamentul iniţial din Bd. Dacia, din iniţiativa Primăriei Municipiului Bucureşti şi a Ministerului Culturii.

O plimbare prin Parcul Herăstrău, la intrarea dinspre P-ţa Charles de Gaulle, ne dă ocazia să admirăm Statuia Generalului Charles de Gaulle, opera din bronz a sculptorului Mircea Corneliu Spătaru care îl reprezintă pe generalul și omul politic francez coborând nişte trepte cu o haină pe brațul drept. Lucrarea a fost dezvelită cu prilejul Sommet-ului Francofoniei de la București, în septembrie 2006.

Data publicării: 30.01.2014
Sursa:  Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică al
Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti


Proiectul “OAMENI DE PIATRA”- sustenabilitate in Sectorul 1 Bucuresti

În colaborare cu Guvernul României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Primăria Sectorului 1 a derulat in perioada 10.11.2011- 09.01.2013, proiectul cu finatare europeana “Oameni de Piatra” pentru revigorarea turismului cultural din Capitală.

După finalizarea perioadei de implementare şi încetarea finanţării solicitate, proiectul se autosusţine financiar din fonduri de la bugetul Primariei Sectorul 1. Activitatea de sustenabilitate a proiectului consta in promovarea produsului turistic, producerea in continuare a materialelor informative, pregatirea de persoane specializate in prezentarea obiectivelor din patrimonial cultural al Sectorul 1 Bucuresti, incheierea de parteneriate cu agentii de turism din Bucuresti si cu alti factori interesati in prmovorarea obiectivelor culturale ale Sectorul 1 Bucuresti.

Proiectul de promovare turistică își propune, in continuare, să crească gradul de vizibilitate a mai multor obiective culturale, cu înalt potenţial turistic în Sectorul 1 şi să îmbunătăţească oferta turistică.

Proiectul ”Oameni de Piatră” promovează șapte obiective culturale: Statuia lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, Statuia Monseniorului Vladimir Ghika, Bustul lui Nicolae Iorga, Statuia lui Alexandru Lahovary, Statuia lui Iuliu Maniu, Statuia lui I.C. Brătianu, Statuia Generalului Charles de Gaulle.

Proiectul a fost finanțat in perioada 10.11.2011-09.01.2013, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de intervenție 5.3. – „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea – ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a atractivităților de marketing specifice”.

Data publicării: 30.01.2013
Sursa:  Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică al
Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
Trei milioane de lei pentru turism

Bucureştiul intră în campanie de promovare. Primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, lansează programe prin care va scoate în evidenţă clădiri şi monumente. Vor fi de asemenea promovate mai multe statui din Sectorul 1. Tot ca destinaţii turistice vor fi prezentate publicului şi Aleea Cariatidelor din Parcul Herăstrău şi Muzeul Satului. Banner-ele, pliantele, website-ul şi celelalte mijloace de promovare vor prezenta obiectivele turistice atât pentru străini, cât şi pentru bucureşteni sau cei care vin din provincie. Fondurile au fost obţinute prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 al UE.

     Descarcă fişierul


Data publicării: 15.03.2012
Sursa:  Radio Bucureşti


Finanţare de 3.000.000 de lei de la UE. Vezi cum va fi promovat Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 a obţinut o finanţare de aproximativ trei milioane de lei de la Uniunea Europeană. Autoritaţile locale vor folosi aceşti bani pentru a promova monumentele istorice din sector şi pentru ca turiştii să petreacă mai mult timp în spaţiile culturale. Capitala are mari sanse să ajungă în scurt timp în reţeaua destinaţiilor europene de excelenţă! Principalele muzee, monumente istorice şi obiectivele culturale din Sectorul 1 vor fi transformate în veritabile atracţii turistice. "Bucureştiul te vrea în tenişi", "Oameni de piatră" şi "Green Culture", cele trei proiecte pentru implementarea cărora autorităţile locale au obţinut fonduri europene, au fost lansate, oficial, săptămâna aceasta.


Chiliman: "În Sectorul 1 s-a scris istoria acestui oraş"


Prin proiectul „Bucureştiul te vrea în tenişi”, primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, recomandă vizitarea Muzeul Satului şi plimbările lungi şi dese prin Parcul Herăstrău, în special pe aleea unde pot fi admirate 20 de cariatide ce reprezintă ţărănci din Muscel şi din Mehedinţi, cu urcioare pe cap, precum şi statuia Modura, o femeie care i-ar fi oferit apă regelui Carol al II-lea când a aterizat forţat în comuna Vadu Crişului. “În sectorul 1 s-a scris istoria acestui oraş, cele mai multe clădiri, muzee şi obiective culturale aşteptând să fie promovate pentru a fi cunoscute şi apreciate de marea masă a turiştilor”, a declarat Chiliman.


Observatorul Astronomic va deveni obiectiv turistic


Cea mai veche şcoală din Ţara Românească, şi anume Colegiul „Sf. Sava”, va deveni obiectiv turistic în cadrul proiectului „Green Culture”. De asemenea, vor fi promovate şi Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, Muzeul de Arheologie „Vasile Pârvan” şi Pasajul Victoria. ”Proiectele începute cu sprijinul Uniunii Europene şi al Guvernului României sunt menite să pună în valoare patrimoniul cultural şi istoric. Sectorul 1 poate şi va deveni punct de atracţie turistică pe harta Europei”, este de părere şi Răzvan Munteanu, managerul de proiect.


Şapte “Oameni de piatră”, scoşi din anonimat


Proiectul “Oameni de piatră” va pune preţ pe şapte obiective culturale. Este vorba despre statuile lui Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Nicolae Iorga, Monseniorului Vladimir Ghica, Alexandru Lahovary, Iuliu Maniu, I. C. Brătianu, precum şi statuia generalului Charles de Gaulle.

Data publicării: 15.03.2012
Sursa:  ziarul  Ring în Centrul VechiTrei milioane de lei pentru turism

SECTORUL 1. Principalele muzee, monumente şi obiective culturale din Sectorul 1 vor fi promovate prin intermediul a trei proiecte cu finanţare europeană în valoare de aproape 3 milioane lei.

În colaborare cu Guvernul României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Primăria Sectorului 1 va derula proiectele - “Bucureştiul te vrea în teneşi", “Oameni de Piatră" şi “Green Culture"- care îşi propun revigorarea turismului cultural din Capitală. Perioada de implementare a proiectelor este de 6 luni.

Data publicării: 15.03.2012
Sursa:  ziarul  Evenimentul ZileiObiectivele culturale din Sectorul 1, în lumina proiectoarelor! Trei milioane de lei pentru promovare turistică

Primăria Sectorului 1 îşi propune să crească cu 5% numărul de turişti prin trei proiecte de promovare turistică în valoare de aproape 3 milioane de lei, proiecte care vor fi finanţate din fonduri europene.

Primăria Sectorului 1 a lansat ieri trei proiecte de promovare turistică în valoare de aproape 3 milioane de lei, care vor fi finanţate din fonduri europene. Cele trei proiecte își propun să crească gradul de vizibilitate la nivel local şi naţional a mai multor obiective culturale din Sectorul 1 cu înalt potenţial turistic. Totodată, cele trei proiecte urmăresc să îmbunătăţească oferta turistică prin crearea unui nou traseu în care să fie incluse obiectivele culturale vizate.


Bucureştiul, destinaţie europeană


Astfel, prin proiectul "Green Culture" vor fi promovate patru obiective culturale din sectorul 1 care sunt declarate monumente istorice şi fac parte din patrimonial cultural naţional. Este vorba despre Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", Muzeul de Arheologie "Vasile Pârvan", Colegiul Naţional "Sf. Sava" şi Pasajul Victoria.

Prin proiectul "Oameni de piatră" se va încerca creşterea vizibilităţii a şapte monumente din sectorul 1: statuia lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, statuia Monseniorului Vladimir Ghika, bustul lui Nicolae Iorga, statuia lui Alexandru Lahovary, statuia lui Iuliu Maniu, statuia lui I.C. Brătianu, statuia Generalului Charles de Gaulle.

Cel de-al treilea proiect, intitulat "Bucureştiul te vrea în teneşi", urmăreşte promovarea altor trei obiective culturale din sectorul 1 şi anume Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor şi Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti".

"Prin aceste proiecte urmărim creşterea atractivităţii anumitor obiective de patrimoniu cultural din sectorul 1 şi promovarea lor în aşa fel încât România să fie inclusă peste câţiva ani în reţeaua unor destinaţii turistice de excelenţă. Bucureştiul nu este astăzi o destinaţie turistică. Cine vine acum în Bucureşti vine mai mult de curiozitate, să vadă cum e pe aici. Bucureştiul are însă foarte multe lucruri frumoase de arătat, care nu sunt scoase în relief şi nu sunt puse în nişte circuite turistice clare şi noi asta urmărim", a declarat Andrei Chiliman, primarul Sectorului 1.


Starea unora dintre monumente nu este prea bună


Potrivit managerului Răzvan Munteanu, prin derularea celor trei proiecte se aşteaptă o creştere cu 5%, respectiv cu 5.000 a numărului de turişti care vizitează sectorul 1. În plus, se încearcă şi atragerea atenţiei asupra stării unora dintre aceste monumente, cum ar fi Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" şi Muzeul de Arheologie "Vasile Pârvan" (Casa Macca), care nu sunt într-o stare prea bună.

Fiecare proiect prevede realizarea câte unui web-site dedicat. De asemenea, vor fi realizate şi distribuite materiale de promovare cum ar fi pliante, fluturaşi, broşuri, albume, hărţi, cărţi poştale, afişe şi DVD-uri. Totodată, va fi derulată o campanie TV şi vor fi amplasate panouri publicitare pe marile bulevarde din principalele oraşe ale ţării. De asemenea, vor fiorganizate două evenimente artistice în parcurile Kiseleff şi Herăstrău.

Data publicării: 15.03.2012
Sursa:  ziarul  AdevărulFinanţare de 3.000.000 € de la UE. Vezi cum va fi promovat Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 a obţinut o finanţare de aproximativ trei milioane de lei de la Uniunea Europeană. Autorităţile locale vor folosi aceşti bani pentru a promova monumentele istorice din sector şi pentru ca turiştii să petreacă mai mult timp în spaţiile culturale.

Capitala are mari şanse să ajungă în scurt timp în reţeaua destinaţiilor europene de excelenţă! Principalele muzee, monumente istorice şi obiective culturale din sectorul 1 vor fi transformate în veritabile atracţii turistice. “Bucureştiul te vrea în tenişi”, “Oameni de piatră” şi “Green Culture”, cele trei proiecte pentru implementarea cărora autorităţile locale au obţinut fonduri europene, au fost lansate, oficial, ieri.


Chiliman: “În sectorul 1 s-a scris istoria acestui oraș”


Prin proiectul „Bucureştiul te vrea în tenişi”, primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, recomandă vizitarea Muzeul Satului şi plimbările lungi şi dese prin Parcul Herăstrău, în special pe aleea unde pot fi admirate 20 de cariatide ce reprezintă ţărănci din Muscel şi din Mehedinţi, cu urcioare pe cap, precum şi statuia Modura, o femeie care i-ar fi oferit apă regelui Carol al II-lea când a aterizat forţat în comuna Vadu Crişului. “În sectorul 1 s-a scris istoria acestui oraș, cele mai multe clădiri, muzee și obiective culturale așteptând să fie promovate pentru a fi cunoscute şi apreciate de marea masă a turiştilor”, a declarat Chiliman.


Observatorul Astronomic va deveni obiectiv turistic


Cea mai veche şcoală din Ţara Românească, şi anume Colegiul „Sf. Sava”, va deveni obiectiv turistic în cadrul proiectului „Green Culture”. De asemenea, vor fi promovate şi Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, Muzeul de Arheologie „Vasile Pârvan” şi Pasajul Victoria. ”Proiectele începute cu sprijinul Uniunii Europene și al Guvernului României sunt menite să pună în valoare patrimoniul cultural și istoric. Sectorul 1 poate și va deveni punct de atracție turistică pe harta Europei”, este de părere şi Răzvan Munteanu, managerul de proiect.


Şapte “Oameni de piatră”, scoşi din anonimat


Proiectul “Oameni de piatră” va pune preţ pe şapte obiective culturale. Este vorba despre statuile lui Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Nicolae Iorga, Monseniorului Vladimir Ghica, Alexandru Lahovary, Iuliu Maniu, I. C. Brătianu, precum şi statuia generalului Charles de Gaulle.


6 luni va dura implementarea proiectelor “Bucureştiul te vrea în tenişi”, “Oameni de piatră” şi “Green Culture”.

“Strategia de regenerare urbană, care înseamnă creșterea calității vieții, presupune și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al sectorului 1.”, Andrei Chiliman, primarul sectorului 1.

Data publicării: 15.03.2012
Sursa:  ziarul  RingFinanţare europeană de 3 milioane lei pentru promovarea obiectivelor turistice din Sectorul 1

Principalele muzee, monumente şi obiective culturale din Sectorul 1 vor fi promovate prin intermediul a trei proiecte cu finanţare europeană în valoare de aproape 3 milioane lei.

În colaborare cu Guvernul României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Primăria Sectorului 1 va derula trei proiecte cu finanţare europeană - 'Bucureştiul te vrea în teneşi', 'Oameni de Piatră' şi 'Green Culture'- care îşi propun revigorarea turismului cultural din Capitală. Perioada de implementare a proiectelor este de 6 luni.

'Strategia de regenerare urbană, care înseamnă creşterea calităţii vieţii, presupune şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Sectorului 1. În Sectorul 1 s-a scris istoria acestui oraş, cele mai multe clădiri, muzee şi obiective culturale aşteptând să fie promovate pentru a fi cunoscute şi apreciate de marea masă a turiştilor', a declarat Primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, cu ocazia conferinţei de lansare proiectelor.

Cele trei proiecte de promovare turistică îşi propun să crească gradul de vizibilitate a mai multor obiective culturale, cu înalt potenţial turistic în Sectorul 1 şi să îmbunătăţească oferta turistică prin crearea unui nou traseu turistic care să le conţină pe acestea. Obiectivele culturale sunt declarate monumente istorice şi fac parte din patrimoniul cultural naţional:

Proiectul 'Bucureştiul te vrea în teneşi' promovează trei obiective culturale: Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor şi Muzeul Naţional al Satului 'Dimitrie Gusti'

Proiectul 'Oameni de Piatră' promovează şapte obiective culturale: Statuia lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, Statuia Monseniorului Vladimir Ghika, Bustul lui Nicolae Iorga, Statuia lui Alexandru Lahovary, Statuia lui Iuliu Maniu, Statuia lui I.C. Brătianu, Statuia Generalului Charles de Gaulle.

Proiectul 'Green Culture' promovează patru obiective culturale: Observatorul Astronomic 'Amiral Vasile Urseanu', Muzeul de Arheologie 'Vasile Pârvan', Colegiul Naţional 'Sf. Sava' şi Pasajul Victoria.

'Proiectele începute astăzi cu sprijinul Uniunii Europene şi a Guvernului României sunt menite să pună în valoare patrimoniul cultural şi istoric. Sectorul 1 poate şi va deveni punct de atracţie turistică pe harta Europei', a afirmat Răzvan Munteanu, managerul de proiect.

Proiectele sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - 'Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului', Domeniul Major de intervenţie 5.3. - 'Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică', Operaţiunea - 'Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a atractivităţilor de marketing specifice'.

Data publicării: 15.03.2012
Sursa:  agenţia de presă  AgerpresSectorul 1: Cele mai esenţiale obiective culturale, incluse într-un traseu turistic

Primăria Sectorului 1 va crea un traseu turistic în care vor fi incluse cele mai esenţiale obiective culturale aflate pe teritoriul său administrativ. Pentru promovarea traseului, instituţia a accesat fonduri europene de trei milioane de lei. Implementarea proiectului va începe în luna aprilie, iar rezultatele vor fi vizibile după şase luni. F.A.

Data publicării: 15.03.2012
Sursa:  site-ul   Stirea.netCele mai importante obiective culturale din Sectorul 1 al Capitalei, incluse într-un traseu turistic

Primăria Sectorului 1 va realiza un traseu turistic în care vor fi incluse cele mai importante obiective culturale aflate pe teritoriul său administrativ. Pentru promovarea traseului, instituţia a accesat fonduri europene de trei milioane de lei. Implementarea proiectului va începe în luna aprilie, iar rezultatele vor fi vizibile după şase luni.

Obiectivele turistice care vor face parte din traseul turistic sunt: Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Statuia lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, Statuia Monseniorului Vladimir Ghika, Bustul lui Nicolae Iorga, Statuia lui Alexandru Lahovary, Statuia lui Iuliu Maniu, Statuia lui I.C. Bratianu, Statuia Generalului Charles de Gaulle, Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu", Muzeul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Colegiul Naţional „Sf. Sava” şi Pasajul Pietonal Victoria. Obiectivele culturale sunt declarate monumente istorice şi fac parte din patrimoniul cultural naţional.

Potrivit purtătorului de cuvant al Primăriei Sector 1, Alex Ichim, cele trei milioane de lei, fonduri europene nerambursabile, vor fi folosite pentru:
- crearea unui site cu informaţii despre traseul turistic şi obiectivele incluse în el;
- montarea de panouri informative pe acest traseu;
- promovarea traseului turistic în mass-media;
- crearea unor puncte de informare;
- crearea de pliante informative care vor fi împărţite la hoteluri;

Potrivit repezentanţilor institutiei, scopul acestui proiect este de a atrage mai mulţi turişti, dar şi de a atrage atenţia bucureştenilor asupra acestor monumente istorice, mulţi dintre ei neştiind de existenţa lor. Al treilea obiectiv este de a obliga instituţiile publice, în administrarea cărora se află aceste clădiri, să le renoveze şi să le îngrijească.

Data publicării: 14.03.2012
Sursa:  agenţia de presă  HotNewsSectorul 1: Cele mai importante obiective culturale, incluse într-un traseu turistic

Primăria Sectorului 1 va realiza un traseu turistic în care vor fi incluse cele mai importante obiective culturale aflate pe teritoriul său administrativ. Pentru promovarea traseului, instituţia a accesat fonduri europene de trei milioane de lei. Implementarea proiectului va începe în luna aprilie, iar rezultatele vor fi vizibile după şase luni. F.A.

Data publicării: 14.03.2012
Sursa:  ziarul  BursaComunicat de presă - Primărie sector 1: Finanţare europeană de 3 milioane lei pentru promovarea obiectivelor turistice

Principalele muzee, monumente şi obiective culturale din Sectorul 1 vor fi promovate prin intermediul a trei proiecte cu finanţare europeană în valoare de aproape 3 milioane lei.

În colaborare cu Guvernul României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Primăria Sectorului 1 va derula trei proiecte cu finanţare europeană - 'Bucureştiul te vrea în teneşi', 'Oameni de Piatră' şi 'Green Culture'- care îşi propun revigorarea turismului cultural din Capitală. Perioada de implementare a proiectelor este de 6 luni.

'Strategia de regenerare urbană, care înseamnă creşterea calităţii vieţii, presupune şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Sectorului 1. În Sectorul 1 s-a scris istoria acestui oraş, cele mai multe clădiri, muzee şi obiective culturale aşteptând să fie promovate pentru a fi cunoscute şi apreciate de marea masă a turiştilor', a declarat Primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, cu ocazia conferinţei de lansare proiectelor.

Cele trei proiecte de promovare turistică îşi propun să crească gradul de vizibilitate a mai multor obiective culturale, cu înalt potenţial turistic în Sectorul 1 şi să îmbunătăţească oferta turistică prin crearea unui nou traseu turistic care să le conţină pe acestea. Obiectivele culturale sunt declarate monumente istorice şi fac parte din patrimoniul cultural naţional:

Proiectul 'Bucureştiul te vrea în teneşi' promovează trei obiective culturale: Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor şi Muzeul Naţional al Satului 'Dimitrie Gusti'.

Proiectul 'Oameni de Piatră' promovează şapte obiective culturale: Statuia lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, Statuia Monseniorului Vladimir Ghika, Bustul lui Nicolae Iorga, Statuia lui Alexandru Lahovary, Statuia lui Iuliu Maniu, Statuia lui I.C. Brătianu, Statuia Generalului Charles de Gaulle.

Proiectul 'Oameni de Piatră' promovează patru obiective culturale: Observatorul Astronomic 'Amiral Vasile Urseanu', Muzeul de Arheologie 'Vasile Pârvan', Colegiul Naţional 'Sf. Sava' şi Pasajul Victoria.

'Proiectele începute astăzi cu sprijinul Uniunii Europene şi a Guvernului României sunt menite să pună în valoare patrimoniul cultural şi istoric. Sectorul 1 poate şi va deveni punct de atracţie turistică pe harta Europei', a afirmat Răzvan Munteanu, managerul de proiect.

Proiectele sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - 'Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului', Domeniul Major de intervenţie 5.3. - 'Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivită?ii României ca destinaţie turistică', Operaţiunea - 'Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a atractivităţilor de marketing specifice'.

Data publicării: 14.03.2012
Sursa:  agenţia de presă  AgerpresObiective turistice din sectorul 1, promovate cu fonduri europene

Primăria Sectorului 1 lansat azi trei proiecte de promovare turistică în valoare de aproape 3 milioane de lei, care vor fi finanţate din fonduri europene.

Cele trei proiecte de promovare turistică își propun să crească gradul de vizibilitate a mai multor obiective culturale cu înalt potenţial turistic din Sectorul 1. De asemenea, proiectele îşi propun să îmbunătăţească oferta turistică prin crearea unui nou traseu care să conţină obiectivele cultural vizate.

Prin proiectul ”Bucureștiul te vrea în teneși” vor fi promovate trei obiective culturale: Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor și Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”. Proiectul ”Oameni de Piatră” va promova șapte obiective culturale: statuia lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, statuia Monseniorului Vladimir Ghika, bustul lui Nicolae Iorga, statuia lui Alexandru Lahovary, statuia lui Iuliu Maniu, statuia lui I.C. Brătianu şi statuia Generalului Charles de Gaulle. Proiectul ”Green Culture” va promova Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu", Muzeul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Colegiul Național „Sf. Sava” și Pasajul Victoria.

Fiecare proiect prevede realizarea câte unui web-site dedicat. De asemenea, vor fi realizate şi distribuite materiale de promovare cum ar fi pliante, fluturaşi, broşuri, albume, hărţi, cărţi poştale, afişe şi DVD-uri. Totodată, va fi derulată o campanie TV şi vor fi amplasate panouri publicitare pe marile bulevarde din principalele oraşe ale ţării. De asemenea, vor fi organizate două evenimente artistice în parcurile Kiseleff şi Herăstrău. Durata proiectelor este de şase luni.

În urma derulării proiectelor, autorităţile locale se aştepată ca numărul de turişti din Sectorul 1 să crească cu 5%, respectiv cu 5.000 de turişti.
Proiectele sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Data publicării: 14.03.2012
Sursa:  ziarul  AdevărulTrei milioane euro pentru turism

Principalele muzee, monumente şi obiective culturale din Sectorul 1 vor fi promovate prin intermediul a trei proiecte cu finanţare europeană în valoare de aproape 3 milioane de lei. Proiectul „Bucureştiul te vrea în teneşi” promovează trei obiective culturale: Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor şi Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”. Proiectul „Oameni de Piatră” - statuia lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, statuia Monseniorului Vladimir Ghika, bustul lui Nicolae Iorga, statuia lui Alexandru Lahovary, statuia lui Iuliu Maniu, statuia lui I.C. Brătianu şi statuia Generalului Charles de Gaulle. Proiectul „Green Culture”promovează patru obiective culturale: Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, Muzeul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Colegiul Naţional „Sf. Sava” şi Pasajul Victoria.

Data publicării: 14.03.2012
Sursa:  ziarul  PutereaPrimăria Sectorului 1 cheltuie 3 milioane de lei pentru un traseu turistic cu cele mai importante obiective culturale

Primăria Sectorului 1 a accesat fonduri europene în valoare de 3 milioane de lei, sumă nerambursabilă, pentru realizarea unui traseu turistic cu cele mai importante obiective culturale aflate pe teritoriul său administrativ. Implementarea proiectului va începe în luna aprilie, iar rezultatele vor fi vizibile după șase luni, informează HotNews.

Obiectivele turistice incluse în traseul turistic sunt: Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, statuia lui Barbu Ștefanescu Delavrancea, statuia Monseniorului Vladimir Ghika, bustul lui Nicolae Iorga, statuia lui Alexandru Lahovary, statuia lui Iuliu Maniu, statuia lui I.C. Brătianu, statuia Generalului Charles de Gaulle, Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu", Muzeul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Colegiul Național „Sf. Sava” și Pasajul Pietonal Victoria. Toate obiectivele fac parte din patrimoniul cultural național.

Potrivit lui Alex Ichim, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 1, banii atrași vor fi folosiți pentru crearea unui site cu informatii despre traseul turistic și obiectivele incluse,montarea de panouri informative pe acest traseu, promovarea traseului în mass-media, crearea unor puncte de informare, crearea de pliante informative care vor fi împărțite la hoteluri.

Data publicării: 14.03.2012
Sursa:  televiziunea  B1 TVFinanţare europeană de 3 milioane lei pentru promovarea obiectivelor turistice din Sectorul 1

Principalele muzee, monumente şi obiective culturale din Sectorul 1 vor fi promovate prin intermediul a trei proiecte cu finanţare europeană în valoare de aproape 3 milioane lei.

"Strategia de regenerare urbană presupune şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Sectorului 1. În Sectorul 1 s-a scris istoria acestui oraş, cele mai multe clădiri, muzee şi obiective culturale aşteptând să fie promovate pentru a fi cunoscute şi apreciate de marea masă a turiştilor", a declarat Primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, cu ocazia conferinţei de lansare proiectelor.

Cele trei proiecte de promovare turistică îşi propun să crească gradul de vizibilitate a mai multor obiective culturale cu potenţial turistic în Sectorul 1 şi să îmbunătăţească oferta turistică prin crearea unui nou traseu turistic care să le conţină pe acestea.

•   Proiectul "Bucureştiul te vrea în teneşi" promovează trei obiective culturale: Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor şi Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti".
•   Proiectul "Oameni de Piatră" promovează şapte obiective culturale: Statuia lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, Statuia Monseniorului Vladimir Ghika, Bustul lui Nicolae Iorga, Statuia lui Alexandru Lahovary, Statuia lui Iuliu Maniu, Statuia lui I.C. Brătianu, Statuia Generalului Charles de Gaulle.
•   Proiectul "Green Culture" promovează patru obiective culturale: Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu", Muzeul de Arheologie „Vasile Pârvan", Colegiul Naţional „Sf. Sava" şi Pasajul Victoria.

Perioada de implementare a proiectelor este de 6 luni.

"Proiectele începute astăzi cu sprijinul Uniunii Europene şi a Guvernului României sunt menite să pună în valoare patrimoniul cultural şi istoric. Sectorul 1 poate şi va deveni punct de atracţie turistică pe harta Europei", a afirmat Răzvan Munteanu, managerul de proiect.

Proiectele sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul Major de intervenţie 5.3. - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - "Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a atractivităţilor de marketing specifice".

Data publicării: 14.03.2012
Sursa:  ziarul  România liberăTriunghiul verde, cadranul cultural şi septagonul monumentelor, atracții turistice în Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 va implementa, în următoarea jumătate de an, trei proiecte europene de promovare turistică în valoare de aproximativ 3 milioane de lei. Acestea includ atât monumente mai mult sau mai puţin cunoscute din Bucureşti, cât şi obiective culturale cu înalt potenţial turistic.

Cele trei proiecte europene, pe care Primăria Sectorului 1 intenţionează să le implementeze în următoarele şase luni, îşi propun să revigoreze turismul cultural atât la nivel local, cât şi regional.

Astfel, proiectul “Bucureştiul te vrea în teneşi” (Triunghiul Verde) are ca scop creşterea gradului de vizibilitate a trei obiective culturale din Sectorul 1, care sunt declarate monumente istorice şi fac parte din patrimoniul cultural naţional, respectiv Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor şi Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”.

“Numele proiectului nu e neapărat o greşeală. A pornit de la ideea când băteam mingea în faţa blocului şi spuneam hai că mă duc să îmi iau teneşii şi ies afară. Celor de la Minister (n.r. – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) li s-a părut interesant şi au zis să păstrăm această formă”, a explicat Răzvan Munteanu, managerul de proiect.

Cadranul cultural (“Green culture”) promovează patru obiective culturale cu înalt potenţial turistic prin crearea unui nou traseu turistic care să le cuprindă pe acestea: Observatorul astronomic “Amiral Vasile Urseanu”, Muzeul de arheologie “Vasile Pârvan”, Colegiul Naţional “Sf. Sava” şi Pasajul Victoria.

Prin proiectul Septagonul monumentelor (“Oameni de piatră”), administraţia locală vrea să crească numărul persoanelor care vizitează un număr de şapte obiective culturale declarate monumente istorice: statuia lui Barbu Şetfănescu Delavrancea, statuia Monseniorului Vladimir Ghika, Bustul lui Nicolae Iorga, statuia lui Alexandru Lahovary, statuia lui Iuliu Maniu, statuia lui I.C. Brătianu şi statuia generalului Charles de Gaulle.

“Am urmărit creşterea atractivităţii obiectivelor turistice de patrimoniu cultural şi promovarea lor astfel încât proiectele respective să ducă, peste câţiva ani, la includerea României ca destinaţie turistică de excelenţă. Cine vine în Bucureşti, vine din curiozitate să vadă ce e pe aici. Nu este o destinaţie turistică în sine. Astfel, monumentele importante vor fi scoase în relief şi puse în circuite turistice clare”, a declarat Primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman.

După cum a precizat managerul de proiect, Răzvan Munteanu, autorităţile locale şi-au propus să crească cu 5% numărul turiştilor care vizitează aceste obiective turistice, adică după şase luni ar trebui ca turiştii să fie mai mulţi cu 5.000 faţă de câţi trec în prezent pe la aceste monumente.

Cele trei proiecte de dezvoltare a turismului din Sectorul 1 sunt finanţate din fonduri europene, valoarea lor totală fiind de aproximativ 3 milioane de lei. Din aceşti bani, autorităţile vor realiza trei web site-uri şi vor fi tipărite şi distribuite materiale de promovare precum pliante, fluturaşi, broşuri, albume, hărţi, cărţi poştale, afişe şi DVD-uri. De asemenea, vor fi organizate două evenimente artistice în parcurile Kiseleff şi Herăstrău.

Data publicării: 14.03.2012
Sursa:  site-ul  B365.realitatea.netFinanțare europeană de 3 milioane lei pentru promovarea obiectivelor turistice din Sectorul 1

Principalele muzee, monumente şi obiective culturale din Sectorul 1 vor fi promovate prin intermediul a trei proiecte cu finanțare europeană în valoare de aproape 3 milioane lei.

În colaborare cu Guvernul României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Primăria Sectorului 1 va derula trei proiecte cu finanţare europeană - “Bucureştiul te vrea în teneşi”, “Oameni de Piatră” şi “Green Culture”- care îşi propun revigorarea turismului cultural din Capitală. Perioada de implementare a proiectelor este de 6 luni.

“Strategia de regenerare urbană, care înseamnă creșterea calității vieții, presupune și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al Sectorului 1. În Sectorul 1 s-a scris istoria acestui oraș, cele mai multe clădiri, muzee și obiective culturale așteptând să fie promovate pentru a fi cunoscute şi apreciate de marea masă a turiştilor”, a declarat Primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, cu ocazia conferinței de lansare proiectelor.

Cele trei proiecte de promovare turistică își propun să crească gradul de vizibilitate a mai multor obiective culturale, cu înalt potenţial turistic în Sectorul 1 şi să îmbunătăţească oferta turistică prin crearea unui nou traseu turistic care să le conţină pe acestea. Obiectivele culturale sunt declarate monumente istorice și fac parte din patrimoniul cultural național:

•   Proiectul ”Bucureștiul te vrea în teneși” promovează trei obiective culturale: Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor și Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”.
•   Proiectul ”Oameni de Piatră” promovează șapte obiective culturale: Statuia lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, Statuia Monseniorului Vladimir Ghika, Bustul lui Nicolae Iorga, Statuia lui Alexandru Lahovary, Statuia lui Iuliu Maniu, Statuia lui I.C. Brătianu, Statuia Generalului Charles de Gaulle.
•   Proiectul ”Oameni de Piatră” promovează patru obiective culturale: Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu", Muzeul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Colegiul Național „Sf. Sava” și Pasajul Victoria.

”Proiectele începute astăzi cu sprijinul Uniunii Europene și a Guvernului României sunt menite să pună în valoare patrimoniul cultural și istoric. Sectorul 1 poate și va deveni punct de atracție turistică pe harta Europei”, a afirmat Răzvan Munteanu, managerul de proiect.

Proiectele sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de intervenție 5.3. – „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea – ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a atractivităților de marketing specifice”.

Data publicării: 14.03.2012
Sursa:  agenţia de presă  AmosnewsObiective turistice din Sectorul 1, promovate cu fonduri europene

Primăria Sectorului 1 lansat azi trei proiecte de promovare turistică în valoare de aproape 3 milioane de lei, care vor fi finanţate din fonduri europene. Primăria Sectorului 1 lansat azi trei proiecte de promovare turistică în valoare de aproape 3 milioane de lei, care vor fi finanţate din fonduri europene. Cele trei proiecte de promovare turistică îşi propun să crească gradul de vizibilitate a mai multor obiective culturale cu înalt potenţial turistic din Sectorul 1. De asemenea, proiectele îşi propun să îmbunătăţească oferta turistică prin crearea unui nou traseu care să conţină obiectivele cultural vizate.

Prin proiectul "Bucureştiul te vrea în teneşi" vor fi promovate trei obiective culturale: Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor şi Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti". Proiectul "Oameni de Piatră" va promova şapte obiective culturale: statuia lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, statuia Monseniorului Vladimir Ghika, bustul lui Nicolae Iorga, statuia lui Alexandru Lahovary, statuia lui Iuliu Maniu, statuia lui I.C. Bratianu şi statuia Generalului Charles de Gaulle. Proiectul "Green Culture" va promova Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", Muzeul de Arheologie "Vasile Pârvan", Colegiul Naţional "Sf. Sava" şi Pasajul Victoria.

Fiecare proiect prevede realizarea câte unui web-site dedicat. De asemenea, vor fi realizate şi distribuite materiale de promovare cum ar fi pliante, fluturaşi, broşuri, albume, hărţi, cărţi poştale, afişe şi DVD-uri. Totodată, va fi derulată o campanie TV şi vor fi amplasate panouri publicitare pe marile bulevarde din principalele oraşe ale ţării. De asemenea, vor fi organizate două evenimente artistice în parcurile Kiseleff şi Herăstrău. Durata proiectelor este de şase luni. În urma derulării proiectelor, autorităţile locale se aşteaptă ca numărul de turişti din Sectorul 1 să crească cu 5%, respectiv cu 5.000 de turişti. Proiectele sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Data publicării: 14.03.2012
Sursa:  site-ul  Antidotul.roDouă proiecte turistice pentru Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 lansează miercuri 14 martie 2012 două proiecte menite să revigoreze turismul zonal: ”Oameni de piatră” și ”Bucureștiul te vrea în teneși”.

Obiectivul principal al Proiectului “Bucureștiul te vrea în Teneși!” rezidă în creşterea gradului de vizibilitate a 3 (trei) obiective culturale, cu înalt potenţial turistic din Sectorul 1 Bucureşti, respectiv Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor şi Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” (Muzeul Satului). În subsidiar, Proiectul “Bucureștiul te vrea în Teneși!” urmăreşte îmbunătăţirea ofertei turistice prin crearea unui nou traseu turistic care să includă obiectivele culturale menţionate. Promovarea acestor obiective în cadrul Proiectului “Bucureștiul te vrea în Teneși!” reprezintă o iniţiativă complementară altor iniţiative aparţinând administraţiei locale a Sectorului 1 Bucureşti, interesată în creşterea atractivităţii turismului la nivel regional, naţional şi local.

Obiectivul principal al Proiectului "Oameni de Piatră" rezidă în creşterea gradului de vizibilitate a 7 (şapte) monumente, obiective culturale cu înalt potenţial turistic în Sectorul 1 Bucureşti, respectiv, “Statuia lui Barbu Ștefănescu Delavrancea”, “Statuia monseniorului Vladimir Ghika”, “Bustul lui Nicolae Iorga”, “Statuia lui Alexandru Lahovary”, “Statuia lui Iuliu Maniu”, “Statuia lui I.C. Brătianu”, “Statuia Generalului Charles de Gaulle”. În subsidiar, Proiectul "Oameni de Piatră" urmăreşte îmbunătăţirea ofertei turistice prin crearea unui nou traseu turistic care să includă obiectivele culturale menţionate. Promovarea acestor obiective în cadrul Proiectului "Oameni de Piatră" reprezintă o iniţiativă complementară altor iniţiative aparţinând administraţiei locale a Sectorului 1 Bucureşti, interesată în creşterea atractivităţii turismului la nivel regional, naţional şi local.

Lansarea proiectelor va avea loc în cadrul a două conferinţe de presă organizate în Sala de Consiliu a Instituţiei Primarului Sectorului 1 Bucureşti din Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 9-13, Et. 7, în ziua de Miercuri, 14.03.2012, ora 12.00, în cazul celui de-al doilea proiect, respectiv ora 13:00 pentru primul proiect menționat în material.

Data publicării: 14.03.2012
Sursa:  ziarul  Ultima OrăFinanțare europeană de 3 milioane lei pentru promovarea obiectivelor turistice din Sectorul 1

Principalele muzee, monumente şi obiective culturale din Sectorul 1 vor fi promovate prin intermediul a trei proiecte cu finanțare europeană în valoare de aproape 3 milioane lei.

În colaborare cu Guvernul României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Primăria Sectorului 1 va derula trei proiecte cu finanţare europeană - “Bucureştiul te vrea în teneşi”, “Oameni de Piatră” şi “Green Culture”- care îşi propun revigorarea turismului cultural din Capitală. Perioada de implementare a proiectelor este de 6 luni.

“Strategia de regenerare urbană, care înseamnă creșterea calității vieții, presupune și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al Sectorului 1. În Sectorul 1 s-a scris istoria acestui oraș, cele mai multe clădiri, muzee și obiective culturale așteptând să fie promovate pentru a fi cunoscute şi apreciate de marea masă a turiştilor”, a declarat Primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, cu ocazia conferinței de lansare proiectelor.

Cele trei proiecte de promovare turistică își propun să crească gradul de vizibilitate a mai multor obiective culturale, cu înalt potenţial turistic în Sectorul 1 şi să îmbunătăţească oferta turistică prin crearea unui nou traseu turistic care să le conţină pe acestea. Obiectivele culturale sunt declarate monumente istorice și fac parte din patrimoniul cultural național:

•   Proiectul ”Bucureștiul te vrea în teneși” promovează trei obiective culturale: Parcul Herăstrău, Aleea Cariatidelor și Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”.
•   Proiectul ”Oameni de Piatră” promovează șapte obiective culturale: Statuia lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, Statuia Monseniorului Vladimir Ghika, Bustul lui Nicolae Iorga, Statuia lui Alexandru Lahovary, Statuia lui Iuliu Maniu, Statuia lui I.C. Brătianu, Statuia Generalului Charles de Gaulle.
•   Proiectul ”Green Culture” promovează patru obiective culturale: Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu", Muzeul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Colegiul Național „Sf. Sava” și Pasajul Victoria.

“Proiectele începute astăzi cu sprijinul Uniunii Europene și a Guvernului României sunt menite să pună în valoare patrimoniul cultural și istoric. Sectorul 1 poate și va deveni punct de atracție turistică pe harta Europei”, a afirmat Răzvan Munteanu, managerul de proiect.

Proiectele sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de intervenție 5.3. – „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea – ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a atractivităților de marketing specifice”.

Data publicării: 14.03.2012
Sursa:  Comunicat de Presă  Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică al
Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti