Descrierea proiectului

 
 
     
 
Delavrancea

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


•   Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013
•   Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”
•   Domeniul Major de Intervenţie 5.3. – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
    infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
    turistică”
•   Operaţiunea – ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea
    promovării produselor specifice şi a atractivităţilor de marketing specifice”Obiectivul general al Proiectului


Creşterea gradului de vizibilitate a 7 (şapte) obiective culturale cu înalt potenţial turistic în Sectorul 1 Bucureşti şi îmbunătăţirea ofertei turistice prin crearea unui nou traseu turistic care să le conţină pe acestea.

Obiectivele culturale vor fi promovate atât la nivel local, cât şi naţional.Obiectivele culturale promovate


Prin proiectul “Oameni de Piatră” urmează a fi promovate 7 (şapte) obiective culturale din Sectorul 1 care sunt declarate monumente istorice şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional:

1. Statuia lui Barbu Ştefănescu Delavrancea
2. Statuia Monseniorului Vladimir Ghika
3. Bustul lui Nicolae Iorga
4. Statuia lui Alexandru Lahovary
5. Statuia lui Iuliu Maniu
6. Statuia lui I.C. Brătianu
7. Statuia Generalului Charles de Gaulle.Activităţile Proiectului


•   Realizarea unui web site dedicat proiectului;
•   Realizarea și distribuirea de materiale de promovare (pliante, fluturași, broșuri,
    albume, hărți, cărți poștale, afișe, dvd-uri etc.);
•   Inserții publicitare în presă;
•   Difuzarea de spoturi media și publicitate outdoor;
•   Organizarea a două evenimente artistice în Parcurile Kiseleff și Herăstrău.Grupul ţintă al Proiectului


•   Comunitatea locală a Sectorului 1 şi întreaga comunitate a Capitalei prin punerea
    în valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural şi prin introducerea de trasee
    turistice noi, mai puţin valorificate anterior;
•   Posibilii vizitatori şi turişti români şi străini aflaţi în vacanţă sau în trecere care, prin
    consultarea materialelor de promovare ale celor 7 obiective, pot alege să îşi
    petreacă parţial sau în totalitate vacanţe, concedii, week-end-uri;
•   Turiştii care doresc să participe la festivaluri sau evenimente locale;
•   Turiştii interesaţi de Bucureşti care, în demersul lor, aleg acest scurt şi eficient
    traseu al celor 7 obiective;
•   Participanţii la convenţiile, seminariile, reuniunile organizate în centrele destinate
    expoziţiilor care pot combina turismul de afaceri cu turismul cultural, de agrement
    etc.
•   Agenţii şi operatorii de turism, care vor fi abordaţi în cadrul participărilor la
    evenimente cu profil turistic, în vederea includerii ofertei "Oameni de Piatră" în
    pachetele turistice promovate şi oferite de aceştia;
•   Companii locale cu profil în domeniul serviciilor conexe turismului.Bugetul Proiectului


•   Valoarea totală a proiectului este de 977.641,48 lei
•   Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 757.381,41 lei
•   Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 634.774,20 lei
•   Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 98.459,58 lei
•   Co-finanțarea eligibilă a beneficiarului este de 15.147,63 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni, perioadă cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi a proiectului.

Sustenabilitatea Proiectului „Oameni de Piatră”


Organizarea unui program de training in domeniul managementului cultural, cu prezentarea Proiectului „Oameni de Piatră”

Vezi detalii


Prezentarea obiectivelor cu înalt potenţial turistic din Sectorul 1 Bucureşti promovate în cadrul Proiectului „Oameni de Piatră”, către elevii Școlii Generale nr. 7 din Sectorul 1 București

Vezi detalii


Susținerea activităților incluse în Programul anual de manifestări culturale al Primăriei Sectorului 1, cu materiale de promovare a Proiectului „Oameni de Piatră”

Vezi detalii