Informaţii traseu turistic

 
 
     
 
Într-o lume din ce în ce mai robotizată, “statuile prind viaţă în timp ce oamenii se transformă în stane de piatră”…Un paradox la care privim cu uimire şi neîncredere.

Care este povestea statuilor? De ce au simtit sau au considerat oamenii ca este necesar sa imortalizeze o persoană, un eveniment, un obiect printr-o bucată de piatra? … care sa o posteze intr-un loc public si să dăinuiasca peste timp.....?

Răspunsul la această întrebare îl dă marele istoric Nicolae Iorga care afirma că “statuile marilor oameni ai neamului sunt pentru trupul ţării ca şi icoanele în casele noastre.”

Fără îndoială că identitatea culturală a unui ţinut, a unei regiuni, a unui oraş, a unei comunităţi este dată de tradiţiile sale, de modul cum îşi conservă istoria (prin mituri, legend si repere simbolice), dar şi de statuile şi monumentele comemorative ce evoca personalităţile remarcabile legate de acele locuri si întregesc frumuseţea orasului.

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti (Nordul Capitalei), zona de maximă concentrare a culturii şi civilizaţiei noastre, supranumit adesea "Sectorul de Verde", constituie acel loc în care “omul, natura şi istoria” au condus la apariţia unei aşezări care îmbină frumuseţea cadrului natural cu vestigiile trecutului şi semnele prezentului. “Este imposibil să nu te îndrăgosteşti de "Sectorul de Verde" unde frumuseţea naturii se împlineşte cu arhitectura tradiţională şi modernă iar cultura şi arta parcă s-au vorbit să fie în acest loc binecuvântat de Dumnezeu. Oraşul impune solemnitate, dragoste şi demnitate prin tot ce prezintă. Mândria de a fi cetăţeanul colectivităţii “Sectorului de Verde” te copleşeşte. (Adrian Majuru)

Dincolo de arhitectura tradiţională şi modernă, vocaţia culturală a Sectorului de Verde se regaseste si in statuile şi monumentele comemorative ce întregesc peisajul urbanistic. Este evident ca din “inventarul” statuilor din Sectorul 1 nu pot lipsi:

1. “Statuia lui Barbu Stefănescu Delavrancea”
2. “Statuia monseniorului Vladimir Ghika”
3. “Bustul lui Nicolae Iorga”
4. “Statuia lui Alexandru Lahovary”
5. “Statuia lui Iuliu Maniu”
6. “Statuia lui I.C. Brătianu”
7. “Statuia Generalului Charles de Gaulle”

Fascinaţia dăltuirii în piatră a unor mari oameni ai neamului a dat naştere acestor statui monumentale, obiective culturale, adevărate atracţii turistice.


Delavrancea
Statuia lui
Barbu Şt. Delavrancea
“Statuia lui Barbu Ştefănescu Delavrancea” (1858-1918) este amplasata pe partea stânga a Soselei Kiseleff foarte aproape de Rondul II. La fel ca Bustul lui Ovidiu, asezat vizavi, si acesta apartine tot lui Corneliu Medrea. A fost realizat în anul 1920, find daltuit în piatra de Albesti - Câmpulung. Barbu Stefanescu Delavrancea a fost prozator si dramaturg, gazetar, avocat si orator, cu vocatia perceperii evenimentelor politice si culturale în cele mai profunde sensuri ale acestora.

Lansat în politică, ajunge în 1899 primar al Bucurestilor. La 12 mai 1912, ca o apreciere a întregii sale activitati de prozator si dramaturg, scriitorul este ales membru al Academiei Române, urmând sa rosteasca, peste un an, alocutiunea omagiala.

În şedinta festivă în faţa plenului întrunit la 22 mai 1913, Delavrancea rosteşte discursul „Din estetica poeziei populare”, care va avea un ecou deosebit în lumea literară. În presa timpului sunt reproduse ample fragmente, evidenţiindu-se forţa inedită a scriitorului de a argumenta întreaga complexitate a creaţiei populare.


Mijloace de transport

   •   autobuz: 205, 300, 282 (staţia Piaţa Ion Mihalache sau Bd. Ion Mihalache)
   •   expres: Bucharest City Tour
Ghika
Statuia Monseniorului
Vladimir Ghika
“Statuia Monseniorului Vladimir Ghika” (1873-1954), cunoscută şi sub numele de „Carturarul”, nume care a salvat-o de la distrugere în timpul regimului comunist, a fost realizată în anul 1938 de sculptorul Gheorghe Anghel în semn de recunoştinţă pentru ajutorul primit de sculptor de la Monseniorul Ghika în timp ce studia la Paris.

Statuia a fost expusă la Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti. Pentru a reprezenta mai bine spiritul Monseniorului Ghika, Gheorghe Anghel a amplificat numai verticalele lucrării, sugerând o grandoare spirituală, nu materială, a celui înfăţişat. Alungirea conferă un aer halucinant figurii Monseniorului, accentuând atmosfera bizantină.

Prin stăruinţa preotului paroh al Bisericii Franceze ”Sacré Coeur”, Ioan Ciobanu, în anul 2004, statuia Monseniorului Ghika a fost aşezată în scuarul din apropierea Bisericii Franceze (construită în 1930 de Societatea Fiicelor Carităţii).


Mijloace de transport

   •   autobuz: 131, 182, 282, 330, 331, 335 (staţia Piaţa Dorobanţilor), 131, 282,
       301, 330, 331, 385 (staţia Charles de Gaulle)
   •   expres: Bucharest City Tour
Iorga
Bustul lui
Nicolae Iorga
“Bustul lui Nicolae Iorga” (1871-1940) reprezintă creaţia sculptorului Ion Irimescu, în anul 1976, fiind amplasat în faţa Institutului de Istorie “Nicolae Iorga” de pe Bulevardul Aviatorilor.

Una dintre cele mai luminate minţi din istoria neamului, Nicolae Iorga a fost istoric şi critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, cadru universitar şi membru al Academiei Române, lăsând în urmă o operă impresionantă. El s-a remarcat şi în domeniul politic, deţinând funcţii de ministru, parlamentar şi prim-ministru.

Nicolae Iorga a avut un sfârşit tragic, fiind ridicat de la vila sa din Sinaia şi asasinat. După aflarea veştii despre asasinarea lui Iorga, 47 de universităţi şi academii din întreaga lume au arborat drapelul în bernă.


Mijloace de transport

   •   autobuz: 163, 336 şi 601 (staţia Universitate), 300, 361, 381 (staţia Piaţa
       Victoriei)
   •   expres: Bucharest City Tour
   •   troleibuz: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91 şi 92 (staţia Universitate)
   •   metrou: magistrala 2 (staţia Universitate)
Lahovary
Statuia lui
Alexandru Lahovary
“Statuia lui Alexandru Lahovary” (1841-1897) reprezintă opera din bronz a sculptorului Marius - Jean Antonin Mercié fiind amplasată în mijlocul pieţei cu acelaşi nume şi inaugurată pe 17 iunie 1901.

Se spune că însuşi sculptorul a ales locul statuii, destinată iniţial de municipalitate pentru a împodobi Piaţa Romană, pe atunci intersecţia Bulevardului Colţea cu Strada Romană, socotind-o „prea mare” în raport cu dimensiunile monumentului său.

Monumentul înfăţişează pe marele om politic conservator Alexandru Lahovary ca orator, în picioare şi cu mâna dreaptă întinsă.

Pe soclu sunt reprezentaţi zeul Neptun şi o femeie care îi oferă marelui om politic o pană de scris, simbol al talentului cu care şi-a conceput răsunătoarele discursuri politice. Într-o altă interpretare, la baza statuii se află alegoria masculină a Dunării, iar în stânga o alegorie a României Agricole - figura feminină în costum naţional, care îl omagiază pe distinsul om politic.

La acea vreme monumentul era în România una dintre primele statui de tipul “grands hommes”, reprezentând o personalitate politică contemporană. Pe soclu erau fixate plachete din bronz cu citate din discursurile lui Lahovari, care au fost distruse în timpul regimului comunist de după anul 1948. Unul din citate amintea de lupta românilor pentru identitate naţională „Această Dunăre a noastră, a dus la Mare mai mult sânge românesc decât apă...”


Mijloace de transport

   •   autobuz: 331 (staţia Piaţa Lahovary), 126, 131, 133, 168, 300, 331, 361, 368,
       381 (staţia Piaţa Romană)
   •   expres: Bucharest City Tour
   •   metrou: magistrala 2 (staţia Piaţa Romană)
Maniu
Statuia lui
Iuliu Maniu
“Statuia lui Iuliu Maniu” (1873 - 1953), creaţie a sculptorului Mircea Corneliu Spătaru, amplasată în Piaţa Palatului, aproximativ în fata balconului fostului C.C. al P.C.R., pe 1 decembrie 1998.

Iuliu Maniu, mare om politic ţărănist a fost unul dintre cei mai proeminenţi politicieni români, ocupând de 3 ori postul de prim-ministru al României între anii 1928-1933. Maniu a fost un adversar declarat al politicii de influenţă a Rusiei, motiv pentru care a fost închis de către comunişti în 1947, când aceştia au ajuns la putere. S-a stins din viaţă în 1953 în închisoarea din Sighet.


Mijloace de transport

   •   autobuz: 361 (staţia Piaţa Revoluţiei), 178 (staţia Sala Palatului), 126, 168, 300,
       368, 226 (staţia Nicolae Balcescu)
   •   expres: Bucharest City Tour
Brătianu
Statuia lui
I.C. Brătianu
“Statuia lui I.C. Brătianu” a fost proiectată de către Petre Antonescu și executată în anul 1903 prin subscripție publică de sculptorul Ernest Dubois. Inițial, monumentul era amplasat în curtea casei familiei Brătianu la inițiativa soției acestuia, Eliza. În anul 1937, cunoscutul sculptor croat Ivan Mestrovici termină capodopera, care va fi inaugurată un an mai târziu, din cauza îmbolnăvirii Elizei Brătianu. Monumentul era înalt de aproximativ 9 m, avea la bază un postament circular, iar soclul era flancat de patru personaje alegorice șezând. În fața lui, pe soclu era dăltuit textul „prin mintea, prin inima și brațele noastre. 1851”.

Spre acest text priveau trei personaje, o femeie arătând cu mâna stângă inscripția celor doi copii care o însoțeau. Sub acest grup, pe o placă de marmură neagră erau scrise cuvintele: „Lui Ion C. Brătianu. 1903”.

În anul 1947 statuia este dată jos de către autorități iar în 1991, este repusă pe locul de drept, pe Bulevardul Dacia, nu departe de Muzeul Literaturii Române, cu efortul Ioanei Brătianu. Statuia, sculptată în granit, îl înfățișează pe Ion Brătianu în scaunul de lucru.


Mijloace de transport

   •   autobuz: 133 (staţia Calea Victoriei), 126, 133, 300, 368, 361 (staţia Piaţa
       Romană)
   •   expres: Bucharest City Tour
Charles de Gaulle
Statuia Generalului
Charles de Gaulle
“Statuia Generalului Charles de Gaulle” este opera, din bronz, a sculptorului Mircea Corneliu Spătaru și îl reprezintă pe generalul și omul politic francez coborând nişte trepte cu o haină pe brațul drept. Lucrarea este realizată din bronz şi are o înălţime de 4,6 metri, greutatea statuii ridicându-se la aproximativ 7t. Este amplasată în Parcul Herăstrău, la intrarea dinspre Piaţa Charles de Gaulle fiind dezvelită cu prilejul Sommet-ului Francofoniei de la București, în septembrie 2006.

Statuia are un loc bine meritat în Capitala României în contextul relațiilor politice și culturale de tradiție istorică dintre România și Franța.

Statuia este plasată pe un soclu tot din bronz, cu o înălţime de peste 1 metru.


Mijloace de transport

   •   autobuz: 131, 282, 301 330, 331, 361, 385 (staţia Charles de Gaulle)
   •   expres: Bucharest City Tour
   •   metrou: magistrala 2 (staţia Aviatorilor)